METOS veikla, sėkmingai besitęsianti daugiau kaip 90 metų, yra pagrįsta mūsų klientų ir jų veiklos specifikos bei aplinkos supratimu. Mes siūlome ne tik platų gaminių asortimentą, bet ir technologinį projektavimą, apmokymą dirbti su įranga, techninę jos priežiūrą.

UAB „METOS“ KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

UAB „METOS“ KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

METOS kompanija projektuoja ir įrengia profesionalias virtuves nuo 1922 m. UAB „METOS“ Lietuvoje atstovauja vienas seniausių ir didžiausių profesionalios virtuvės įrangos gamintojų kompanijas – Metos Oy Ab ir ALI Group.

METOS siekia aukščiausios klientams teikiamų produktų ir paslaugų kokybės bei nuolatinio aplinkosaugos veiksmingumo gerinimo. METOS įdiegta kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus.

METOS įsipareigoja:

  • siūlyti klientams visapusiškus sprendimus, kurie užtikrintų konkurencinius pranašumus;
  • tenkinti klientų poreikius tiekiant šiuolaikiškas technologijas, patikimą bei saugią įrangą ir aukščiausio lygio aptarnavimą;
  • kelti darbuotojų kvalifikaciją;
  • kurdama ir įgyvendindama savo aplinkosaugos tikslus bei uždavinius taupiai ir racionaliai naudoti energetinius išteklius, kiek įmanoma mažinti galimų avarinių situacijų riziką, tvarkyti susidarančias atliekas pagal aplinkos apsaugos teisinius ir suinteresuotų šalių reikalavimus;
  • dirbti vienoje komandoje su savo klientais ir partneriais bei siekti bendro tikslo. Partnerius rinktis atsakingai, bendradarbiauti tik su tais, kurių produktai atitinka METOS keliamus reikalavimus
  • nuolat gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, siekiant padidinti aplinkos apsaugos veiksmingumą;
  • laikytis visų jos veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų, kuriuos prisiima.

LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 reikalavimų laikymąsi METOS užtikrina reguliariai tikrindama jų atitikimą vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu. Vidaus ir nepriklausomų išorės auditų rezultatus METOS naudoja priimdama svarbius, su savo veikla susijusius, strateginius sprendimus. Bendrovės vadovybė reguliariai peržiūri, analizuoja bei atnaujina tikslus ir METOS politiką, kad ji nuolat išliktų aktuali ir tinkama.

METOS politika prieinama visoms suinteresuotosios šalims.

 

Generalinė direktorė
2023 balandis